Priser

Hele kursusdage

Honoraret for en kursusdag fra kl. 9.00-16.00 er kr. 24.000,- + moms og transport.

Eventuel overnatning afhængig af afholdelsessted.

Workshops og halve kursusdage

Honoraret for en workshop eller en halv kursusdag op til fire timer er kr. 16.000,- + moms og transport.

Eventuel overnatning afhængig af afholdelsessted og starttidspunkt.

Foredrag

Honoraret for foredrag à en times varighed er kr. 14.000,- + moms og transport.

Eventuel overnatning afhængig af afholdelsessted og starttidspunkt.