Priser

Hele kursusdage

Honoraret for en kursusdag fra kl. 9.00-16.00 er kr. 25.000,- + moms og transport.

Eventuel overnatning afhængig af afholdelsessted.

Foredrag, workshops og webinarer

Honoraret for foredrag, workshops og webinarer (op til fire timer) er kr. 16.000,- + moms og transport.

Eventuel overnatning afhængig af afholdelsessted og starttidspunkt.

Afbestilling og ændring af kursusdato

Afbestilling skal foretages på e-mail. Ved afbestilling eller ændring af kursusdato:

  •    To-fire uger inden kursusstart betales 50% af honoraret
  •    Senere end to uger inden kursusstart betales fuldt honorar