Priser

Hele kursusdage

Honoraret for en kursusdag fra kl. 9.00-16.00 er kr. 25.000,- + moms og transport. Honoraret inkluderer telefonisk eller online formøde, foropgaver, originalmateriale klar til kopiering samt opfølgningsmails efter kurset.

Eventuel overnatning afhængig af afholdelsessted.

Foredrag, workshops og webinarer

Honoraret for foredrag, workshops og webinarer (op til tre timer) er kr. 16.000,- + moms og transport. Honoraret inkluderer telefonisk eller online formøde og originalmateriale klar til kopiering.

Eventuel overnatning afhængig af afholdelsessted og starttidspunkt.

Afholdelse på engelsk

Både kurser, workshops, foredrag og webinarer kan afholdes på engelsk med et tillæg på kr. 2.000,- pr. afholdelse.

Afbestilling og ændring af kursusdato

Afbestilling skal foretages på e-mail. Ved afbestilling eller ændring af kursusdato:

  •    To-fire uger inden kursusstart betales 50% af honoraret
  •    Senere end to uger inden kursusstart betales fuldt honorar