Skab max effekt af kurset

Har du også prøvet at komme tilbage fra et kursus eller workshop med fornyet energi, viden og masser af intentioner om at bruge værktøjerne i dagligdagen? Hvordan går det med de gode intentioner? Erfaringsmæssigt er der størst sandsynlighed for succes og effekt af kurset, når det kobles med såvel forberedelse som opfølgning. Hvis du virkelig vil have effekt af kurset, skal du både fokusere på før, under og efter.

max_effekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Model: Eksempler på før, under og efter-aktiviteter

Små justeringer – store forskelle

Med efterhånden 19 år i bagagen som underviser, forfatter og coach inden for personlig effektivitet og planlægning er jeg naturligvis optaget af hele tiden at finde og udvikle effektfulde værktøjer og tiltag, der giver mere overblik, overskud og arbejdsglæde i hverdagen.

Efter at have undervist tusindvis af ledere og medarbejdere rundt om i landet bliver jeg til stadighed forundret og inspireret af, hvor ofte de små justeringer kan gøre en kæmpe forskel. Tit skal der ikke så meget til for at optimere vores prioritering og planlægning, som man tror. Mange fortæller efterfølgende, at det lige præcis var det enkle fif til mailhåndtering, justering af to do-listen eller en bestemt metode til at droppe overspringshandlingerne, der vendte følelsen af underskud til overskud.

På samme tid er det også tankevækkende, hvor svært det kan være at holde fast i de nye vaner. Du kender det sikkert fra dig selv. På kurset, gå hjem-mødet eller hvor du nu bliver inspireret, er du fuld af gode intentioner om alt det, du skal ændre! Men hjemme venter den travle hverdag, en bugnende indbakke og kimende telefoner. Ganske langsomt fortoner alle de gode fortsætter sig i horisonten. Mange kursustimer og -kroner går desværre til spilde på den konto.

Hvordan fastholder vi så læring og nye vaner?

Det er egentlig ganske enkelt: Udvikling tager tid og kræver opfølgning. Hvis du vil ændre vaner, er én dags kursusaktivitet sjældent nok – det er en proces over tid. Ligesom det tager tid at komme i form, kræver det en indsats over tid, hvis vi vil styrke vores effektivitet gennem brug af nye værktøjer og metoder. Og lige som den gode form desværre ikke forbliver konstant, når vi først har oparbejdet den, må vi også vedligeholde vores gode vaner om tidsstyring og effektivitet.

I min praksis ser jeg mange ting, der virker. Når deltagerne sætter sig mål og forpligter sig over for hinanden, stiger succesraten automatisk. Ligeledes virker følgende:

  • Når deltagerne forpligter sig over for chefen
  • Systematisk opfølgning på team- eller afdelingsmøder
  • Målrettede coachingsamtaler efter kurset
  • Fælles opfølgning på nye vaner og tiltag
  • Skræddersyede kursusforløb, hvor målopfølgning er integreret undervejs
  • Fokus på den fælles effektivitet – hvordan hjælper vi hinanden til at bruge vores tid bedst muligt?