Byg bro mellem den personlige og den fælles effektivitet

  • Vil I styrke afdelingens eller teamets effektivitet?
  • Få maksimal effekt af tidsstyringsværktøjerne?
  • Skabe et effektivitetsfremmende arbejdsmiljø?
  • Sikre systematisk opfølgning?
  • Skabe rammer og kultur, der styrker afdelingens effektivitet?

Stort optimeringspotentiale i den fælles effektivitet

Der er ingen tvivl om, at den enkelte leder eller medarbejder kan gøre rigtig meget for at styrke sin personlige effektivitet. Samtidig interagerer og samarbejder vi med mange andre i hverdagen, og vores forskellige måder at prioritere og planlægge tiden vil helt naturligt påvirke samspillet og den samlede effektivitet. Netop i den fælles effektivitet ligger et stort optimerings-potentiale: Hvordan kan vi som team eller afdeling øge vores effektivitet ved at introducere og implementere nye, fælles effektivitetsvaner?

Eksempler på det fælles udbytte, Trine har hjulpet sine kunder til at skabe

  • Et arbejdsmiljø med færre afbrydelser og rum til fokus og koncentration
  • At bruge hinanden bedst muligt, så opgaver søger hen til de rette kompetencer i stedet for der, hvor de bliver løst
  • At udnytte tidstypernes forskellige styrker i teamet
  • At sikre en balance mellem afdelingens fælles mål og medarbejdernes individuelle mål

Eksempel på et procesforløb

Der er mange gode måder at designe et procesforløb på. Her er et eksempel, der bygger bro mellem deltagernes personlige effektivitet og den fælles effektivitet i teamet. Læringspointerne samles op, og der er opfølgning undervejs.

spiral

Større effektivitet og mere effekt?

Vil du og din afdeling eller team også skabe større effektivitet i dagligdagen og opnå mere effekt af kurset? Skriv eller ring for en nærmere snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Læs mere om Trine Kolding