En hyldest til langsomheden

Nyhedsbrev marts 2005

I dette nyhedsbrev vender jeg tilbage til et tema, som tidligere er nævnt i artiklen “Hvorfor har vi så travlt i dag?”. Det er et evigt aktuelt spørgsmål og samtidig kernen i en tid, hvor vi jævnligt kan føle os overvældet af lange arbejdstider, voksende bunker og dårlig samvittighed over ikke at nå det hele.

Den seneste undersøgelse i Danmark om stressforekomsten (Sundheds- og sygeligheds-undersøgelsen, 2000) viser, at forekomsten af stress i befolkningen er steget næsten 10% siden 1987 til 44% i 2000. (kilde: www.ncsa.dk). Så der er god grund til fortsat at forholde sig kritisk til travlheden.

Temaet er stadig højaktuelt. En kursist med et temmelig tids- og ressource- krævende job udtalte for nylig: “Jeg har ikke tid til at holde pauser. Og jeg ved faktisk heller ikke længere, hvordan man gør!” Andre formulerer det som vanskeligt at geare ned og slappe af, når arbejdsdagen og alle de mange planlagte aktiviteter er omme.

Personlig effektivitet og pauser
Det er en interessant problemstilling. I vores jagt på succes, øget effektivitet og resultater er der altså en risiko for, at vi mister evnen til at sætte tempoet ned og lade roen falde på os. Med den personlige effektivitet som omdrejningspunkt er det min klare overbevisning, at forudsætningen for at arbejde med og opnå personlig effektivitet er at tillade sig selv at holde pauser. Det giver nemlig ny energi og overskud. Det gælder både de korte pauser i løbet af dagen og de længere pauser i form af weekend, ferier m.m. uden arbejde, mobiler og e-mails.

Restitution – en forudsætning for toppræstationer
Elitesportsudøveren ved, at hvis han skal kunne levere en toppræstation, skal han udover en langsigtet og målrettet træningsindsats dels reducere træningsmængden lige op til præstationen, dels restituere (hvile) bagefter, så kroppen kan genopbygges.

Hvad gør du? Du leverer sikkert masser af toppræstationer i dagens, ugens og månedens løb – og i høj fart endda. Men husker du også den fornødne fysiske og mentale træning undervejs og efterfølgende restitution? Kort sagt – får du hvilet og slappet af, eller har du glemt, hvordan man gør?

Hvis vi investerede lige så meget energi i at øve os i langsomhed og afslapning, som vi gør i at effektivisere og skynde os for at nå mere, er jeg overbevist om, at vi ville se antallet af stress-ramte danskere falde og den samlede effektivitet og arbejdsglæde stige.

Pauser – vejen til stigende effektivitet og kvalitet
Prøv at lægge mærke til, hvad der sker med din effektivitet, produktivitet og ikke mindst kvaliteten af dit arbejde, næste gang du arbejder i et længere stræk uden pauser. Formentlig vil du opdage, at alle tre dele falder. For at vende tilbage til kursistens manglende tid til at holde pauser så er spørgsmålet:

Har du til tid til at lade være med at holde pauser?

Langsomhedens kunst
Professor i religionspsykologi Owe Wikström hylder i sin anbefalelsesværdige bog “Til langsomhedens pris – eller faren ved at køre på knallert gennem Louvre” netop langsomheden og pauserne, og han opfordrer til at øve sig i langsom- hedens kunst. Bogen beskriver først en række samfunds- og udviklingsmæssige tendenser og årsager til det høje tempo og peger hernæst på os selv som katalysator for travlheden – “Jageriets motor befinder sig i én selv”.

Han understreger her en vigtig pointe, nemlig at der sommetider er eksistentielle årsager til det høje tempo: “Ængstelsen for at skulle stå ansigt til ansigt med sig selv er måske en lige så vigtig forklaring på det opskruede tempo som hårde arbejdstider, forvirrede situationer derhjemme og telefoner derhjemme.” Måske er det nemmere hele tiden at være travlt beskæftiget end at stoppe op og spørge sig selv, om man egentlig bruger tiden på det rigtige.

Han opfordrer til refleksion over, hvad der sker, når man tvinges til altid at være effektiv. Og lige så vigtigt – hvad sker der, når man så endelig får tid til sig selv?

Ifølge Owe Wikström indebærer det at dyrke langsomheden, at man aktivt øver sig i ikke altid at

gøre tingene på den hurtigste måde eller planlægger at nå så meget som muligt. Bogen bringer en række forslag til, hvordan man kan øve sig i langsomhedens kunst og gradvist sætte tempoet bare en anelse ned.

Måske trænger du netop til en pause lige nu?

Trine Kolding, Tid & Tanke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *