Nyhedsbrev om fælles effektivitet, max effekt af kurset og online-kursus

Spar 5-10 timer om ugen!

Vil du spare helt op til 5-10 timer om ugen med en minimal indsats? Læs mere om mit nye onlinekursus, hvor du bliver guidet igennem de vigtigste principper til at få styr på din tid: Få styr på din tid – 10 ugers online forløb

Små justeringer – store forskelle

Med efterhånden 13 år i bagagen som underviser, forfatter og coach inden for personlig effektivitet og planlægning er jeg naturligvis optaget af hele tiden at finde og udvikle værktøjer, metoder og tips, der kan hjælpe den enkelte til mere effektivitet og balance i hverdagen: Både mellem tid og opgaver og i forholdet mellem arbejde og fritid. Eller sagt på en anden måde: Effektfulde tiltag, der giver mere overblik, overskud og arbejdsglæde i hverdagen.

Efter at have undervist tusindvis af ledere og medarbejdere rundt om i landet bliver jeg til stadighed forundret og inspireret af, hvor ofte de små justeringer kan gøre en kæmpe forskel. Tit skal der ikke så meget til for at optimere vores prioritering og planlægning, som man tror. Mange fortæller efterfølgende, at det lige præcis var det enkle fif til mailhåndtering, justering af to do-listen eller en bestemt metode til at droppe overspringshandlingerne, der vendte følelsen af underskud til overskud.

På samme tid er det også tankevækkende, hvor svært det kan være at holde fast i de nye vaner. Du kender det sikkert fra dig selv. På kurset, gå hjem-mødet eller hvor, du nu bliver inspireret, er du fuld af gode intentioner om alt det, du skal ændre! Men hjemme venter den travle hverdag, en bugnende indbakke og kimende telefoner. Ganske langsomt fortoner alle de gode fortsætter sig i horisonten. Mange kursustimer og -kroner går desværre til spilde på den konto.

Hvordan fastholder vi så læring og nye vaner?

Det er egentlig ganske enkelt: Udvikling tager tid og kræver opfølgning. Hvis du vil ændre vaner, er én dags kursusaktivitet sjældent nok – det er en proces over tid. Ligesom det tager tid at komme i form, kræver det en indsats over tid, hvis vi vil styrke vores effektivitet gennem brug af nye værktøjer og metoder. Og lige som den gode form desværre ikke forbliver konstant, når vi først har oparbejdet den, må vi også vedligeholde vores gode vaner om tidsstyring og effektivitet.

I min praksis ser jeg mange ting, der virker. Når deltagerne sætter sig mål og forpligter sig over for hinanden, stiger succesraten automatisk. Ligeledes virker følgende:

 • Når deltagerne forpligter sig over for chefen
 • Systematisk opfølgning på team- eller afdelingsmøder
 • Målrettede coachingsamtaler efter kurset
 • Fælles opfølgning på nye vaner og tiltag
 • Skræddersyede kursusforløb, hvor målopfølgning er integreret undervejs
 • Fokus på den fælles effektivitet – hvordan hjælper vi hinanden til at bruge vores tid bedst muligt?
 • Se også Skab max effekt af kurset for yderligere inspiration (link)

Eksempel på forløb i en kommune

Her kan du se et eksempel på et forløb med indbygget opfølgning, jeg har gennemført for en kommune:

Kursusdag 1
Redskaber til personlig effektivitet og planlægning
Formulering af personlige mål

Ugentlige opfølgningsmails til deltagerne samt opfølgning på afdelingsmøder

Kursusdag 2
Opfølgning på personlige mål
Temabaserede workshops, deltagerne kan vælge sig ind på
Nye mål

Kursusdag 3
Opfølgning på personlige mål
Inspiration til det fortsatte arbejde med nye vaner

Kursusdag 3 (hos en anden kunde)
Teamcoaching – coaching af hvert team i afdelingen
Fastlæggelse af teamets mål og køreplan til at nå det

Stort optimeringspotentiale i den fælles effektivitet

Netop i den fælles effektivitet ligger der et stort optimeringspotentiale: Hvordan kan vi som team eller afdeling øge vores effektivitet ved at introducere og implementere nye, fælles effektivitetsvaner?

Der er ingen tvivl om, at den enkelte leder eller medarbejder kan gøre rigtig meget for at styrke sin personlige effektivitet. Samtidig interagerer og samarbejder vi med mange andre i hverdagen, og vores forskellige måder at prioritere og planlægge tiden vil helt naturligt påvirke samspillet og den samlede effektivitet. Derfor vil effektivitet også ofte være et fælles anliggende.

Virksomheder og organisationer er også selv opmærksomme på mulighederne og efterspørger dem i stigende grad selv, eller som et forsikringsselskab skrev til mig for nylig: “Kan vi ikke lave et fælles tiltag for hele afdelingen, så vi alle sammen får glæde af værktøjerne og bruger dem til i fællesskab at nå vores mål og skabe mere overskud i hverdagen?”.

Proceskonsultation hjælper med at bygge bro mellem personlig og fælles effektivitet

Jeg har derfor taget mine kunder på ordet og brugt 2012 på at opgradere mine kompetencer yderligere ved blandt andet at efteruddanne mig som proceskonsulent. Her er eksempler på det udbytte, jeg i det forgange år har hjulpet mine kunder til at skabe:

 • Et arbejdsmiljø med færre afbrydelser og rum til fokus og koncentration.
 • At bruge hinanden bedst muligt, så opgaver søger derhen, hvor de rette kompetencer er i stedet for der, hvor de bliver løst.
 • At udnytte tidstypernes forskellige styrker i teamet.
 • At sikre en balance mellem afdelingens fælles mål og medarbejdernes individuelle mål.
 • At finde ud af, hvad der skal til, for at man går hjem med følelsen af at have været effektiv.

Læs mere om fælles effektivitet og procesforløb her

Større effektivitet og mere effekt?

Vil du og din afdeling eller team også skabe større effektivitet i dagligdagen og opnå mere effekt af kurset? Skriv eller ring til mig for en nærmere snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer.

Mange hilsener,

Trine

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *